Informacja o wyniku naboru na stanowisko Wychowawca