Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Drawsku Pomorskim
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Adres

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Połczyńska 9
telefon/fax:  (94) 341-06-41
e-mail: wpowdrawsko@wp.pl
 
 
 
Szanowni Państwo!
Zgodnie z art. 13 rozporzązenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sparwie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) - dalej RODO - informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Drawsku Pomorskim, ulica Połczyńska 9, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 341 06 41, e-mail: wpowdrawsko@wp.pl.
  2. W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Drawsku Pomorskim wyznaczono Inspektora Ochrony Danych - Karolina Dróżdż, tel. 94 341 06 41, e-mail: iod.wpowdrawsko@wp.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania, o które Pan/Pani wnosi do urzędu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. W zakresie i na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Pani/Pan wniosła.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i orgaznizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magda Madalińska 02-06-2011 08:29:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Karolina Dróżdż 08-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Magda Madalińska 08-04-2019 10:38:28